چند رسانه ای
گزارش تصویری/اردوی از جنس جهاد در روستای «قلعه میرزا»

گزارش تصویری/اردوی از جنس جهاد در روستای «قلعه میرزا»

با حضور 30 نفر از بسیجیان و دانشجویان...

pic pic pic pic